Kalkulator cijene fasade

Broj kvadrata

m2

Cijena za čitavu fasadu:

Materijal Izbor materijala
Stiropor
Ljepilo
Grund
Mrežica
Završna žbuka

*Prosječna potrošnja ljepila po kvadratu iznosi 8 kg (4 kg za lijepljenje i 4 kg za armiranje).

*Prosječna potrošnja grunda po kvadratu iznosi 0,2 litra.